Psycholoog Alkmaar

Rick Lindhout biedt een vrij breed palet aan therapeutische interventies voor verschillende soorten klachten, zowel op een privégebied als op een professioneel gebied. Mensen die graag willen werken aan hun assertiviteit of leiderschap in een werkcontext, kunnen bij Psycholoog Alkmaar terecht. Maar ook heeft de therapeut in kwestie ervaring met de verwerking van trauma’s, rouw en somberheid.

Soms liggen psychische problemen niet alleen bij jezelf maar ook bij anderen. Bijvoorbeeld wanneer er relatieproblemen ontstaan. In veel gevallen kunnen zich binnen relaties disfunctionele patronen ontwikkelen, waardoor relaties uiteindelijk stuklopen. In sommige gevallen kan dat voor beide partijen beter zijn, maar in veel gevallen is de ervaring tevens dat de problemen ontstaan en blijven voortbestaan uit gebrek aan vaardigheden om disfunctionele patronen om te buigen.

ACT Therapie bij Psycholoog Alkmaar

Een van de specialismen die de praktijk aanbiedt is de zogenaamde Acceptance and Commitment Therapy (afgekort: ACT). Psychologen willen ook nog weleens spreken over een zogenoemde ‘derde generatietherapie’. De ‘eerste generatietherapie’ zijn de therapieën die onder andere onder invloed van Freud ontwikkeld zijn. De grondgedachte was dat onbewuste processen bewust moesten worden gemaakt, waarna de klachten verdwenen.

Cognitieve Gedragstherapie

Toen dit niet echt effect bleek te hebben, kwam men met de gedragstherapie en later de cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit is de zogenaamde ‘tweede generatietherapie’. Hier was het vooral de bedoeling dat disfunctionele gedachten die je bijvoorbeeld somber maakte, ging ‘uitdagen’, door in het werkelijke leven te ‘testen’ of de gedachten ook werkelijk klopten.

De derde generatietherapie gaat met dit soort gedachten anders om. De gedachten worden niet meer geanalyseerd met als doel ‘een onderbewustzijn bewust te maken’ of deze gedachten ‘uit te dagen’, maar ze te leren accepteren. Een ander voorbeeld van een derde generatietherapie is ‘Mindfulness’, wat van ACT ook weer een belangrijk onderdelen van de therapie is, die uit zes componenten bestaat. Waar de eerste generatietherapieën minder effect sorteerden, sorteerde Cognitieve Gedragstherapie wel effect.

Onderzoek liet echter wel zien dat de grootste verbeteringen in de gemoedstoestand van de patiënt daar vooral te danken was aan de goede relatie die met de therapeut ontstond. Voor ACT echter, is er een toenemend bewijs dat het daadwerkelijk helpt tegen velerlei klachten. Al een flink aantal jaren is het een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, waardoor het aantal wetenschappelijke inzichten elkaar steeds achterhalen, maar de lijn pleit overduidelijk voor een positief effect dat daadwerkelijk aan de therapie zelf toe te schrijven is. Gecontroleerde resultatenonderzoeken zijn gedaan op het gebied van OCD, stress, angst, depressie, drugsgebruik roken, lichamelijke pijn, omgang met psychosen en ernstige ziekten, burn-out (Hayes et al., 2006). ACT wordt echter niet alleen maar ingezet bij psychiatrische ziektebeelden zoals een depressie, het is ook een middel dat in toenemende mate wordt ingezet om gedragsverandering op de werkvloer te bewerkstelligen. Acceptance and Commitment Therapie bieden uitstekende tools om duurzame veranderingen op gang te brengen. Voor veel mensen is dit een absolute ‘life-changer’ geweest. ACT bij Psycholoog Alkmaar richt is namelijk niet alleen maar op het accepteren van vervelende gedachten, maar besteedt ook aandacht aan wat jij belangrijk vindt in het leven en stimuleert je te leven in de richting van jouw waarden.