Psycholoog Zoetermeer

Bij Marcella Tam van Psycholoog Zoetermeer kun je terecht met verschillende klachten.  Dit kunnen psychische klachten zijn die niet direct tot een diagnose hoeven te leiden in de directe GGZ, maar die wel een duidelijk lijden teweegbrengen bij een client waardoor hulpverlening toch mogelijk is. Denk daarbij aan stress-gerelateerde klachten, piekeren, bindings- en faalangst, hechtingsproblemen, onzekerheid of zingevingsvragen.

In sommige gevallen kun je ook klachten hebben zonder dat je goed weet te omschrijven wat het is en waar ze vandaan komen. Deze therapeut kan je tevens helpen om je hulpvraag te verduidelijken. Wanneer er sprake is van een psychiatrische diagnose, kan therapie bij deze praktijk helpen als ondersteuning bij de behandeling die in de reguliere GGZ wordt aangeboden.

Pak je problemen aan bij Psycholoog Zoetermeer

De website laat zien dat er vijf manieren zijn:

  1. systemisch werken,
  2. geweldloze communicatie,
  3. transactionele analyse,
  4. bondingspsychotherapie,
  5. en lichaamsgerichte psychotherapie.

De laatste therapievorm groeit, in navolging van bijvoorbeeld ACT, in populariteit. Het wetenschappelijke fundament moet nog wel verstevigd worden door verder onderzoek, maar het komt reeds voor dat reguliere GGZ-therapeuten cliënten doorverwijzen voor lichaamsgerichte psychotherapie.

In het verleden werden trauma’s bijvoorbeeld vaak behandeld door middel van hypnose (het terughalen van herinneringen, wat helemaal niet zo betrouwbaar bleek te zijn) of het analyseren ervan. Het probleem met deze vorm van traumaverwerking, is dat er vanuit gegaan wordt dat het een stukje ‘autobiografie’ is waar beelden en geluiden bij horen. Dit is echter niet helemaal hoe het geheugen werkt. Auditieve geluiden en visuele herinneringen worden in aparte delen van het brein opgeslagen.

Wanneer de herinnering wordt opgehaald, moet het brein die ‘sporen’ als het ware weer bij elkaar brengen en dat is erg foutgevoelig; daarom zijn herinneringen vaak ook niet erg betrouwbaar. Herinneringen bestaan daarbij uit veel meer dan auditieve en visuele beelden; het zit hem ook in bewegingen en reflexreacties die het brein naar aanleiding van een trauma kan opslaan. Door middel van lichaamsgerichte therapie wordt met name hiernaar gekeken. Een hele nare herinnering, zoals een trauma, laat sporen na in het fysiek. Een trauma is ‘iets wat het lichaam niet vergeet’ en daarom is het een uitstekende informatiebron om trauma te verwerken. Trauma wordt nu als een voorbeeld genoemd, maar ook andere klachten worden in toenemende mate behandeld op deze wijze. Worden gedachten en herinneringen in de therapie dan helemaal ongemoeid gelaten? Nee: de Transactionele Analyse kan inzicht geven in hoe gedachten en gevoelens zich vormen en hoe dat kan worden bijgestuurd. Ook kan hechting in het verleden een oorzaak voor mogelijke problemen zijn. Ook hier wordt naar gekeken.