Psycholoog Deventer

Psycholoog DeventerPieter van Breevoort is als coach en therapeut gevestigd in Deventer. Hij heeft een driejarige coachopleiding gevolgd. Aanleiding daarvoor is geweest dat hij zelf op een zeker moment in zijn leven is vastgelopen en dit aangegrepen heeft om hier meer van te leren en andere mensen daarmee te helpen. Therapie wordt door Pieter van Breevoort aangeboden op het gebied van piekeren, verlies en rouw, zingeving, onzekerheid en zelfvertrouwen, liefdesverdriet, assertief zijn op het werk, burn-out en stress.

Piekeren, iets wat Pieter van Breevoort behandelt, hoeft niet per se een onderdeel van een depressie te zijn, maar toch heel veel lijden veroorzaken. Is er geen diagnose op jou van toepassing, dan bestaat de kans dat je voor een behandeling in het reguliere zorgcircuit niet in aanmerking komt en in veel gevallen betekent dat ook dat je geen vergoeding krijgt vanuit de ziektekostenverzekering.

Dit, terwijl je toch wel degelijk zelf vindt dat je hulp nodig hebt of rondloopt met problemen die je niet zelf het hoofd kunt bieden. Het kan dan prettig zijn om te spreken met een ervaringsdeskundige die een coachingsopleiding gevolgd heeft. Het kan raadzaam zijn om bij hem te informeren naar zijn opleidingsachtergrond en te zien of er een goede click met hem bestaat. Ook kan het goed zijn om te vragen naar de elementen die hij gebruikt in zijn therapieën en coachings. De website licht alvast een tipje van de sluier op: in veel gevallen zal er gekeken worden naar je zogenaamde ‘kritische zelf’. Het ‘kritische zelf’ is in feite een nuttig instrument: het helpt ons gedrag te plannen en ons te weerhouden van gedrag waarvan we weten dat het ons kan schaden of waarvan we weten dat we fouten kunnen maken. Maar helaas kan het ons ook tegenwerken, omdat het ‘kritische zelf’ ons onzeker kan maken en misschien ervoor zorgt dat we ook niet meer dingen doen die goed voor ons zijn, bijvoorbeeld voor onszelf opkomen. In sommige gevallen ontstaat het ‘kritische zelf’ door invloed van anderen, zoals bijvoorbeeld overkritische ouders of leraren. Door middel van confrontatietechnieken wordt het ‘kritische zelf’, zelfs eens kritisch tegen het licht gehouden.