Psycholoog Harderwijk

De persoonlijke achtergrond van Ton Jacobs heeft bijgedragen aan zijn interesse in psychotherapie en het helpen van anderen. Voordat hij begon als therapeut, heeft hij een diversiteit aan ervaringen opgedaan die hem hebben gevormd.

Een van zijn belangrijkste drijfveren was altijd het verlangen om een verschil te maken in het leven van mensen. Deze passie heeft geleid naar het vakgebied van psychotherapie waarin hij gediplomeerd is. Ton heeft uitgebreide opleiding en training gevolgd om te kunnen werken met verschillende psychische problemen en hulpvragen.

Als psycholoog maakt Ton Jacobs gebruik van verschillende effectieve therapievormen om jou te helpen. Hierbij stemt hij de behandeling af op jouw specifieke situatie en hulpvraag. Enkele van de therapieën die hij toepast zijn bijvoorbeeld EMDR, NLP en TA (transactionele analyse).

Transactionele Analyse bij Psycholoog Harderwijk

De Transactionele Analyse (TA) is een theorie en therapeutische benadering die werd ontwikkeld door Eric Berne in de jaren vijftig. Het richt zich op het begrijpen van menselijk gedrag, communicatie en persoonlijkheid. TA stelt dat individuen interageren met de wereld om hen heen via verschillende “ego-toestanden” – Ouder, Volwassene en Kind – en dat transacties tussen deze toestanden bepalend zijn voor onze relaties en ons welzijn.

Een belangrijk concept binnen TA is het “script”, een onbewuste levensverhaal dat we creëren op basis van onze ervaringen in de kindertijd. Dit script beïnvloedt onze overtuigingen, emoties en gedragingen. Door bewustwording en analyse van ons script kunnen we negatieve patronen doorbreken en keuzes maken die ons leven ten goede veranderen.

Kortom, de Transactionele Analyse biedt een raamwerk voor het begrijpen van menselijk gedrag en het creëren van positieve verandering. Door bewust te worden van onze ego-toestanden, scripts en transacties, kunnen we de kwaliteit van ons leven verbeteren en gezonde relaties opbouwen.

Wat is NLP therapie?

NLP, voluit Neuro Linguïstisch Programmeren, is een vorm van therapie die zich richt op het begrijpen en beïnvloeden van ons denken, communiceren en gedrag. Het is ontstaan in de jaren zeventig en combineert technieken uit verschillende vakgebieden zoals de psychologie, taalwetenschap en neurowetenschappen.

Bij Psycholoog Harderwijk wordt gebruik gemaakt van NLP therapie om mensen te helpen bij het overwinnen van obstakels, het veranderen van ineffectieve gewoontes en het verbeteren van persoonlijke relaties. Onze wetenschappelijke benadering combineert bewezen methoden met een professionele aanpak om optimale resultaten te behalen.

Het unieke aspect van NLP therapie ligt in de focus op onze innerlijke processen. Door bewust te worden van onze gedachten, emoties en overtuigingen kunnen we deze effectief veranderen en zo positieve verandering in ons leven teweegbrengen.

Binnen NLP therapie zijn er verschillende technieken. Hieronder vallen onder andere:

  • Ankeren: Hierbij wordt een positieve gemoedstoestand gekoppeld aan een specifieke gebeurtenis of prikkel, zodat deze opnieuw kan worden opgeroepen wanneer dit nodig is.
  • Reframing: Door onze perceptie van een situatie te veranderen, kunnen we onze reacties erop aanpassen en zo ons gedrag effectief beïnvloeden.
  • Metamodel: Het Metamodel brengt bewustzijn in taalgebruik en kan helpen om communicatiepatronen te herkennen en doorbreken.

Contact opnemen met Ton Jacobs, Psycholoog Harderwijk

Bij Psycholoog Harderwijk kun je een gratis telefonisch kennismakingsgesprek van 30 minuten plannen om jouw situatie te bespreken om zo de juiste begeleiding te krijgen. Neem contact op via de website of bel Ton Jacobs direct om een afspraak te maken.

Praktische informatie
Tarief: €90,75
Sessieduur: 90 minuten per sessie.
Beroepsvereniging: NVTA

Locatie & contact
Ton Jacobs
Tel: 06 25 02 46 07
Adres: Selhorstweg 1, 3841 GE Harderwijk.